Om Visa handlingskraft

Med kampanjen #visahandlingskraft som nu är avslutad vill vi visa Sveriges beslutsfattare att det finns ett behov av en lagstiftning som kräver att svenska företag respekterar mänskliga rätigheter. Under hösten 2020 gick 41 företag, 61 organisationer och 21 070 privatpersoner samman och krävde en förändring. Kampanjen och uppropet överlämnas till utrikeshandelsminister Anna Hallberg den 22 januari 2021 med följande krav:

  • Vi vill ha en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer.
  • Vi vill att Sveriges regering aktivt verkar för ett effektivt regelverk på EU-nivå.
  • Vi vill att Sveriges regering tillsätter en utredning om hur en *Human Rights Due Diligence (HRDD)-lagstiftning som bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter kan integreras i svensk lag.

Med kampanjen vill vi visa Sveriges beslutsfattare att det finns ett behov av och en opinion för en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter. Därför bjuder vi in alla som vill – privatpersoner, organisationer, företag och andra aktörer att ställa sig bakom vårt upprop och kravet på en ny lag. Det betyder inte att vi som är initiativtagare samarbetar med eller går i god för de aktörer som väljer att ställa sig bakom.

Vilka är vi?

Vi är en koalition av civilsamhällesorganisationer som är initiativtagare till kampanjen Visa handlingskraft. I koalitionen ingår Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty International i Sverige, Diakonia, Fair Action, Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam Sverige, Rädda Barnen, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to Union och We Effect. Koalitionen samordnas av CONCORD Sverige.

Vi står bakom uppropet för en lag om företagande och mänskliga rättigheter

OrganisationerFöretag